Künye

Yayınlayan:
SKS Welding Systems Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No: 12
No: 127 Bakırköy / İstanbul
Tel.: +90 212 465 33 20

Genel Müdür:
Serhat Tekin

Ticaret Sicil No: 936824
Vergi Dairesi: Bakırköy  

 

 

Tasarım ve redaksiyon:
Markus Klein
SKS Welding Systems GmbH

Sorumluluk reddi:

1. Çevrim içi sunumun içeriği
Yazar, sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, tamlığı ve kalitesi ile ilgili olarak hiç bir sorumluluk üstlenmez. Yazar, kendi kasıt ya da ihmalinden kaynaklanan kusuru olduğunun kanıtlanabilir olduğu durumlar dışında, ilke olarak, sunulan bilgilerin kullanılmasından ya da kullanılmamasından ya da yanlış veya eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Sunulan bütün bilgiler taahhütsüzdür ve bağlayıcı değildir. Yazar, herhangi bir ön bilgi vermeksizin sayfa bölümleri ya da sunumun tümü üzerinde değişiklik ve tamamlama yapma, bunları silme ve geçici ya da sürekli olarak yayından çıkarma haklarını açıkça saklı tutmaktadır.

2. Yönlendirme ve bağlaşımlar (linkler)
Yazarın sorumluluk alanı dışında kalan yabancı web sitelerine yapılan direkt veya dolaylı yönlendirmelerde ("Hyperlinkler"), sorumluluk yükümlülüğü sadece yazarın içerik hakkında bilgi sahibi olması durumunda ve, içeriğin yasalara aykırı olduğu hallerde, eğer elinde bunların kullanılmasını önleyecek teknik ve kabul edilebilir imkanlar varsa, gerçekleşebilir. Yazar, bağlaşımların kurulduğu sırada bağlantı yapılan sayfalarda gözle görülür bir illegal içerik olmadığını açıkça beyan eder. Yazar, yönlendirilen/bağlanılan sayfaların güncel ya da gelecekteki düzenlenmeleri, içerikleri veya telif hakları üzerinde herhangi bir şekilde etkili olamaz. Bu nedenle, yönlendirme/bağlantı yapılan tüm sayfalarda bağlaşım yapıldıktan sonra gerçekleşen değişikliklerle hiçbir ilişkisi olmadığını burada açıkça beyan eder. Bu saptama, kendi internet sunumu kapsamında oluşturulmuş olan tüm bağlaşım ve yönlendirmeler için geçerli olduğu kadar yazar tarafından oluşturulan ziyaretçi defterlerine, tartışma forumlarına, bağlaşım fihristlerine, elektronik mektuplaşma listelerine ve dışardan yazı yazma olanağı olan diğer tüm veritabanı biçimlerine dışarıdan yapılan bütün yabancı girişler için de geçerlidir. Yasalara aykırı, yanlış veya eksik içeriklerin, ve özellikle, bu şekilde sunulan bilgilerin kullanılmasından ya da kullanılmamasından kaynaklanan zararların sorumluluğu, işlevi sadece bağlaşım aracılığıyla o yayına yönlendirme yapmış olmaktan ibaret olan tarafa değil,  bütünüyle sadece o sayfanın sunucusuna aittir.

3. Telif ve marka hakları
Yazar bütün yayınlarda, kullanılan grafiklerin, sesli dökümanların, video sekanslarının ve metinlerin telif haklarını gözetmek, kendisi tarafından oluşturulmuş grafik, sesli döküman, video sekansı ve metinlerden yararlanmak veya lisanssız grafik, sesli döküman video sekansı ve metin kullanmak için çaba göstermektedir. İnternet sunumu kapsamında adı geçen ve duruma göre üçüncü kişiler tarafından tescil ettirilmiş olan bütün markalar ve ürün işaretleri hiçbir kısıtlama olmaksızın ilgili geçerli marka mevzuatına ve ilgili markanın tescilli sahibinin mülkiyet haklarına tabidir. Sadece, salt adı zikredildiği için bundan markanın üçüncü kişilerin hakları tarafından korunmadığı sonucu çıkarılamaz! Yazarın kendisi tarafından hazırlanarak yayına sunulmuş olan objelerin telif hakları sadece sayfaların yazarına aittir. Bu tür grafikler, sesli dökümanlar, video sekansları ve metinler yazarın açık izni olmadan başka elektronik veya yazılı yayınlarda çoğaltılamaz veya kullanılamaz.

4. Veri gizliliği
İnternet sunumu kapsamında, özel ya da mesleki bilgilerin (elektronik posta adresi, isim, soyadı, adresler gibi) girilmesine olanak sağlayan durumlarda kullanıcı bu verileri tamamen kendi isteğine dayanarak ifşa eder. Sunulan bütün hizmetlerden yararlanılması ve bunların ücretlerinin ödenmesi - teknik yönden mümkün ve kabul edilebilir olduğu sürece - bu verileri açıklamadan, anonimize edilmiş veriler ya da bir rumuz kullanmak suretiyle de mümkündür. Künye çerçevesinde ya da buna benzer bilgiler kapsamında açıklanan posta adresi, telefon ve faks numarası ve elektronik posta adresi gibi iletişim verileri üçüncü kişiler tarafından, açıkça talep edilmemiş olan bilgilerin gönderilmesi amacıyla kullanılamaz. Bu yasağa uyulmaması durumunda spam mail olarak adlandırılan bu tür iletileri gönderen kişiler hakkında yasal işlem uygulama hakkı açıkça saklı tutulmaktadır.

Veri gizliliği konusunda daha fazla bilgi için.

5. Bu sorumluluk reddinin yasal geçerliliği
Bu sorumluluk reddi, üzerinden bu sayfaya yönlendirilme yapılmış olan İnternet sunumlarının bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin bazı bölümlerinin veya bazı ifadelerinin geçerli yasal mevzuata tamamen veya kısmen aykırı olması ya da aykırı hale gelmesi durumunda belgenin geri kalan bölümleri içerik ve geçerlilik bakımından bundan etkilenmez.